ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI KUWAIT

“Thợ đường ống lương 1000USD, Thợ hàn ống lương 1000USD, Đốc công lương 1210USD…………”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *