ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI BA LAN

“Thợ kết cấu lương 1359USD, Thợ hàn 2G,3G lương 1359USD, Forman hàn lương 1830USD, Forman kết cấu lương 1830USD”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *