ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI BA LAN

“Thợ kết cấu lương 1359USD, Thợ hàn 2G,3G lương 1359USD, Forman hàn lương 1830USD, Forman kết cấu lương 1830USD”

Bình luận