ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA

“Foreman hàn lương 1.500USD, Thợ hàn 3G lương 1.100USD, Thợ lắp đặt kết cấu lương 1000USD……

Bình luận