RO 48 – CẦN TUYỂN THỢ LÁI MÁY T9.2020

Căn cứ vào hợp đồng cung ứng lao động đã ký với Tập đoàn xây dựng lớn của Đức, có chi nhánh ở Romania, công ty cần tuyển lao động với chi tiết như sau:

Bình luận