THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HUNGARY

“Foreman hàn số lượng 3 người lương lên đến 1300 USD – Thợ hàn CO2 dây đặc số lượng 90 người lương lên đến 945 USD”

Bình luận