Tuyển công nhân làm việc tại Rumani thu nhập cao, ăn ở chủ cung cấp miễn phí

Vì nhu cầu lao động ngoài nước của đất nước Rumani đang tăng mạnh, cần một số lượng lớn người lao động cho các vị trí sau:

  • Thực phẩm:

Đơn Ro 27:

Đơn Ro 26:

  • Xây dựng

 

 

Bình luận