RO 30.2 – TIẾP TỤC TUYỂN BỔ SUNG CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

Căn cứ vào hợp đồng cung ứng lao động đã ký với công ty tại Romania, sau 2 lần tuyển dụng thành công, công ty tiếp tục tuyển lao động lần 3 đi làm việc tại Romania với chi tiết như sau:

Một số hình ảnh anh em đang làm việc tại Rumani:

 

Bình luận