TUYỂN DỤNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC – THỢ XÂY DỰNG [RO 18]

TUYỂN DỤNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC – THỢ XÂY DỰNG, Hiện nay ở Romania đang thiếu hụt lao động trầm trọng, công ty chúng tôi cần tuyển một lượng lao động để nhằm đáp ứng, phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi đã hợp tác với công ty tuyển dụng nhân lực hàng đầu ở Việt Nam, công ty LMK việt nam để tuyển chọn những lao động chất lượng nhất.