KHI XUẤT CẢNH

  1. Bên đưa đi cam kết đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 60 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

  2. Trong thời gian Bên đưa đi đã cam kết, nếu người lao động không đi làm việc ở nước ngoài nữa thì Bên đưa đi trả lại hồ sơ cho người lao động và người lao động phải chịu toàn bộ các chi phí mà Bên đưa đi đã làm thủ tục cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bao gồm: phí làm hồ sơ, phí đào tạo nghề, giáo dục định hướng, ngoại ngữ (nếu có), phí làm thủ tục xin visa nhập cảnh, thủ tục xuất cảnh và các chi phí khác nếu có.

  3. Nếu quá thời gian đã cam kết mà Bên đưa đi vẫn chưa đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải thông báo rõ lý do cho người lao động. Trường hợp người lao động không có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nữa thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người lao động thông báo không có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, Bên đưa đi phải hoàn trả cho người lao động hồ sơ, các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho Bên đưa đi, bao gồm: phí làm hồ sơ, phí đào tạo nghề, giáo dục định hướng, ngoại ngữ (nếu có), phí làm visa nhập cảnh, vé máy bay, tiền dịch vụ, và làm thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ (nếu có) cho người lao động.

  4. Làm các thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp, đúng mục đích, mua vé máy bay (nếu có) cho Người lao động.

  5. Đảm bảo cho người lao động được ký kết hợp đồng lao động với Chủ sử dụng lao động.

Bình luận