KHI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI

  1. Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và giải quyết các vấn đề phát sinh đối với Người lao động trong thời gian làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài.

  2. Hỗ trợ người lao động về các thủ tục để được hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định và các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước (nếu có).

  3. Trường hợp Chủ sử dụng cố tình chậm trễ, trì hoãn không trả tiền lương cho Người lao động thì Công ty sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến quyền lợi của Người lao động theo hợp đồng đã ký và Luật quy định của nước ngoài. Trong trường hợp này Người lao động phải tích cực phối hợp cùng với Công ty, kể cả phải theo kiện tụng tới các Cơ quan hữu quan của hai nước để giải quyết. Người lao động chỉ được giải quyết thanh toán khi Chủ sử dụng lao động đã thanh toán hoặc tranh chấp được giải quyết theo pháp luật .

Bình luận