thành quả của người lao động sau những chuyến đi xa.00_01_06_19.Still010