Lao động cười nói, trò chuyện, chụp ảnh vui vẻ trong lúc đợi thức ăn, đồ uống được dọn ra.