Rà soát lương tối thiểu, tính hướng điều chỉnh lợi nhất với người lao động

Rà soát lương tối thiểu, tính hướng điều chỉnh lợi nhất với người lao động. Trong văn bản mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo tháng, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận khác có lợi hơn cho người lao động; việc trả lương cho người lao động qua học nghề, đào tạo nghề đảm bảo cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.

Thời gian rà soát từ 21/2 đến hết tháng 3 và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 1/4. Báo cáo sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để Hội đồng tiền lương quốc gia điều chỉnh mức lương tối thiểu cho năm 2024. Do vậy, tùy vào tình hình thực tế, Bộ cũng yêu cầu các địa phương đảm bảo rà soát theo hướng có lợi nhất cho người lao động.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương cập nhật tình hình lao động, việc làm, đơn hàng của các doanh nghiệp, cung – cầu lao động trên địa bàn trong quý 1/2023, dự báo nhu cầu sử dụng lao động và tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới.

Do đây là năm đầu tiên áp dụng lương tối thiểu giờ, Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu các địa phương đánh giá rõ việc triển khai, áp dụng tại các doanh nghiệp; khảo sát, thống kê các nhóm vị trí, chức danh công việc, lĩnh vực thực hiện trả lương theo giờ, mức lương giờ phổ biến của các công việc trên; đánh giá thuận lợi, khó khăn và tác động của doanh nghiệp.

Theo quy định, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội. Mức lương tối thiểu này được xác lập theo vùng và được Chính phủ công bố dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38 về việc tăng lương tối thiểu vùng ngay từ ngày 1/7/2022 thay vì 1/1 hằng năm như quy định hiện hành. Mức tăng là 6%, kéo dài đến ngày 31/12/2023. Lần đầu tiên, quy định về mức lương tối thiểu theo giờ cũng đã được ban hành.

Bình luận