Lao động mất việc làm được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng

Ngày 17/2, ông Kha Văn Tám – Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An cho biết, LĐLĐ tỉnh đã ban hành hướng dẫn chi hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động mất việc, bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị cắt, giảm đơn hàng.

Lao động mất việc làm được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng - 1
Lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An đầu năm 2023.

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc (nhóm 1), tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương (nhóm 2); NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp (nhóm 3) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Thời gian tính hỗ trợ là từ ngày 1/10/2022 đến 31/3/2023.

Các lao động được hỗ trợ phải có đủ các điều kiện sau: Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên; thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo (nhóm 1);

Lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân) trong thời gian từ 1/10/2022 đến 31/3/2023 (nhóm 2);

NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian theo hướng dẫn, trừ trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (nhóm 3).

Lao động mất việc làm được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng - 2
LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên NLĐ bước vào năm sản xuất mới.

Từng nhóm lao động khác nhau sẽ có mức hỗ trợ khác nhau. Cụ thể, đoàn viên công đoàn, NLĐ không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, NLĐ đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) thuộc các nhóm 1, 2, 3, được hỗ trợ lần lượt 1.000.000 đồng/người, 2.000.000 đồng/người và 3.000.000 đồng/người.

Đối với NLĐ không là đoàn viên công đoàn, được hỗ trợ 700.000 đồng/người (nhóm 1), 1.400.000 đồng/người (nhóm 2) và 2.100.000 đồng/người (nhóm 3).

LĐLĐ tỉnh Nghệ An cũng phân công trách nhiệm vụ thể cho các Ban chuyên môn thuộc LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành, thị và Công đoàn ngành trực thuộc trong việc rà soát, thống kê, hướng dẫn NLĐ và doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị, thẩm định, phê duyệt và chi trả hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng việc hỗ trợ theo hướng dẫn này để trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chi hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ được thực hiện theo nguyên tắc: Với mỗi trường hợp, NLĐ được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; trường hợp đoàn viên, NLĐ đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo hướng dẫn này (gọi tắt là hỗ trợ) thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất;

Trường hợp đoàn viên, NLĐ đã được hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ; trường hợp đoàn viên, NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ nhưng đã được hưởng hỗ trợ tương tự từ các cấp công đoàn trước ngày hướng dẫn này có hiệu lực với mức thấp hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệnh giữa 2 chính sách hỗ trợ.

Tổng số tiền mà đoàn viên, NLĐ hưởng hỗ trợ tối đa bằng mức hỗ trợ của chính sách cao nhất.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ đoàn viên, NLĐ được chi từ nguồn tài chính của LĐLĐ huyện, thành, thị, Công đoàn ngành.

Nguồn: Dân trí.

Bình luận