TẬP ĐOÀN SINOPEC TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI KUWAIT LẦN 2

Sau đợt tuyển dụng trước, tập đoàn Sinopec tiếp tục liên kết với LMK Việt Nam tuyển dụng đợt 2 từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3.

Mời các bạn xem một số hình ảnh buổi tuyển dụng

Anh em Lao động đang nghe chủ phổ biến các chế độ lương thưởng.

Chủ kiểm tra CV, đánh mã số.

Chủ kiểm tra Phôi hàn

Anh em đang nhanh chóng hoàn thiện bài thi của mình một cách nhanh nhất.

 

 

Bình luận