Sâu chuỗi hơn 2 tháng Anh em lao động bên Romania.

Kể từ khi anh em lao động Việt Nam sang Romania ngày 31/1 đến nay đã gần 3 tháng, anh em đã có đủ khoảng thời gian để cảm nhận về công việc cũng như lối sống của nước bạn. Những hình ảnh dưới đây được sâu chuỗi lại quá trình từ khi anh em xuất cảnh, đến khi nhận tháng lương đầu tiên.

Bình luận