THI TUYỂN THỢ HÀN, THỢ SƠN, THỢ LÀM SẠCH ĐI LÀM TẠI ROMANIA.

LMKViệt Nam cung cấp Biela Romania với 85 công nhân vào ngày 10 tháng 9 năm 2018, tiếp tục đưa Romania trở thành thị trường mục tiêu.

Vào ngày 10 tháng 9 năm 2018, Biela Romania đã hợp tác với LMK Việt Nam để tuyển dụng 85 công nhân cho các vị trí khác nhau: lao động nói chung, thợ hàn mig, thợ đánh bóng, thợ sơn, thợ cắt kim loại.

Bình luận