Bảo hiểm xã hội 2016 đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 53/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, có quy định mới đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng là phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là điểm mới mang tính nhân văn rất cao của Luật vì khi người lao động đủ tuổi (60 đối với nam và 55 đối với nữ) và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sẽ được hưởng lương hưu tối đa là 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra người lao động sẽ được hưởng chế độ tử tuất, điều này góp phần bảo đảm an sinh cho người lao động. Theo quy định, phương thức đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài là 3 tháng, 6 tháng, hay 12 tháng đóng 1 lần và nơi đóng bảo hiểm xã hội rất linh hoạt đối với người lao động. thậm chí sau khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập, người lao động có thể gửi tiền về để đóng bảo hiểm xã hội.

bảo hiểm xã hội đối với người đi xuất khẩu lao động
Từ 1/1/2016, người lao động đi XKLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc

Để người lao động được biết đầy đủ về quy định mới này, Cục Quản lý lao động lao động ngoài nước đã ban hành công văn số2590/QLLĐNN-PCTH ngày 29/12/2015 để chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở ngoài thông tin cho người lao động người lao động biết, đồng thời đưa thông tin này vào nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết để người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hiểu rõ, lựa chọn hình thức tham gia phù hợp.

Bình luận