Điều kiện để hưởng lương hưu trước tuổi trong năm 2023

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 169, Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được hưởng lương hưu khi đạt đủ 2 điều kiện là đảm bảo thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật và đủ tuổi nghỉ hưu.

Từ năm 2023, điều kiện để NLĐ được hưởng lương hưu là có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm và lao động nam đủ 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, NLĐ có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm có thể nghỉ hưu, được hưởng lương hưu trước tuổi quy định.

Điều kiện để hưởng lương hưu trước tuổi trong năm 2023 - 1
NLĐ được hưởng lương hưu khi có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm và đủ tuổi nghỉ hưu (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Theo Khoản 3, Điều 169, NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định.

Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ hơn các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Thứ nhất là NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) ban hành.

Thứ hai là NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ ba là NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Thứ tư là NLĐ có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại trường hợp thứ nhất (nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành) và thời gian làm việc ở vùng quy định tại trường hợp thứ hai (vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021) từ đủ 15 năm trở lên.

Từ năm 2023, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của NLĐ được thực hiện theo bảng dưới đây:

Điều kiện để hưởng lương hưu trước tuổi trong năm 2023 - 2

Bình luận