Nam Định: Giải quyết việc làm mới cho hơn 35.000 lao động

Trong thời gian gần đây, thành phố Nam Định đã đặt ra mục tiêu quan trọng là giải quyết việc làm mới cho hơn 35.000 lao động. Đây là một nỗ lực đáng khen ngợi nhằm cải thiện tình hình việc làm và tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho người lao động trong khu vực.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định, trong năm 2022, địa phương đã giải quyết việc làm mới cho 35.011 lượt người lao động (đạt 109,41% kế hoạch năm, tăng 545 lượt người so với năm 2021). Tuyển sinh dạy nghề được 35.200 người, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 2.967 người.

Nam Định: Giải quyết việc làm mới cho hơn 35.000 lao động - 1
Người lao động đến tìm việc tại một phiên giao dịch việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định tổ chức.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,74% xuống còn 1,32% (giảm 0,42%), đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao. Tỷ lệ hộ nghèo (gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 giảm 2,01% (từ 6,78% xuống còn 4,77%). Duy trì tỷ lệ 100% trẻ em được đăng ký khai sinh đúng theo quy định của pháp luật; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Sở cũng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và UBND các huyện/thành phố thực hiện các giải pháp để duy trì 216 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm. An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Năm 2023, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đặt mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 32.000 lượt người. Tuyển sinh, đào tạo nghề cho khoảng 35.200 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, đạt 49%, vào cuối năm 2023.

Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các diện đối tượng có liên quan đến lĩnh vực người có công theo quy định.

Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) giảm 0,6% so với năm 2022. 100% đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp, trợ giúp theo Nghị định số 20 năm 2021 của Chính phủ…

Bình luận