Lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý 1/2023 của Cục Thống kê TPHCM, trong quý 1/2023, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 27.317 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 27.153 người lao động đủ điều kiện.

So với quý 1/2022, số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của quý 1/2023 giảm hơn 6.000 trường hợp. Số người lao động đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp của quý 1/2023 cũng ít hơn quý 1/2022 5.000 người.

Con số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với lực lượng lao động ở khu vực chính thức. Tính đến ngày 28/2, TPHCM có hơn 2,5 triệu lao động ở khu vực chính thức tham gia bảo hiểm xã hội, số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 2,45 triệu người.

Lao động đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh - 1
Quý 1/2023, TPHCM ít có lao động đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp (Ảnh minh họa: Hải Long).

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, trong quý 1/2023, cơ quan chức năng đã tiếp nhận gần 146.000 người đăng ký tìm việc làm; các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần 81.000 lượt người, đạt 26,9% kế hoạch năm (300.000 lượt người).

Trong tháng 3, các thành phần kinh tế đã tạo gần 12.000 chỗ việc làm mới, nâng tổng số việc làm mới trong 3 tháng đầu năm 2023 là gần 37.000, đạt 26,1% kế hoạch năm (140.000 chỗ việc làm mới).

So với cùng kỳ năm 2022, số lao động được giải quyết việc làm tăng 0,16%; số chỗ việc làm mới tăng 0,03%.

Nguồn: Dân trí.

Bình luận