Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao sau xuất khẩu lao động

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ, hiện trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 120 nghìn đến 143 nghìn người đi lao động ở nước ngoài. Nguồn lực lao động này đem lại nguồn lợi cho đất nước từ 3,5 – 4 tỷ USD/năm. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, phát huy lực lượng này là một vấn đề đã được Chính phủ chỉ đạo, Bộ cũng đã và đang tập trung nhiều giải pháp quan tâm sau khi lao động về nước.

Về quy mô lực lượng lao động, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, mỗi năm Bộ giải quyết việc làm cho 1,6 -1,7 triệu lao động trong nước, trong đó số lượng lao động nước ngoài chiếm khoảng 10%. Theo Bộ trưởng quy mô này là vừa phải; Đồng thời, căn cứ nhu cầu lao động trong nước để có cân đối, điều chỉnh số lượng lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài, giữ tỉ lệ phù hợp không ảnh hưởng đến quy mô lao động trong nước.

Nguồn: Truyền hình Quốc Hội Việt Nam.

 

 

Bình luận