LMK Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong nhiều năm qua, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đa ngành nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa có và sẵn có tay nghề đã được Công ty Cổ phần LMK Việt Nam quan tâm thực hiện qua đó đạt nhiều kết quả khả quan.

Việc tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần LMK Việt Nam đã tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định chất lượng đào tạo phù hợp với cơ cấu đa ngành nghề, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu tuyển dụng lao động tại thị trường nội và thị trường ngoại.

Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, Công ty Cổ phần LMK Việt Nam đã tuyển mới hàng nghìn lượt lao động. Tiêu chí của công ty nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, để tạo điều kiện đáp ứng công việc tốt nhất khi đi làm việc tại nước ngoài. Đa phần các lao động được công ty cử đi làm việc thực tế đều đạt chất lượng và được các chuyên gia đánh giá cao.

Ngoài đào tạo nâng cao tay nghề, công ty luôn chú ý đến đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng an toàn lao động, đào tạo ngoại ngữ…

Công ty quan tâm hơn đến việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trung tâm đào tạo cũng được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy nghề chất lượng cao

Có thể thấy, những năm qua, Công ty đã dành nhiều thời gian ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ tạo bước đột phá đáng kể về chất lượng đào tạo của công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực có kỹ năng nghề đi làm việc tại nước ngoài.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng cường sức cạnh tranh về chất lượng lao động trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Bình luận