THƯ CHÚC TẾT TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LMK VIỆT NAM

 

Xin gửi tới Qúy Đối tác, Khách hàng cùng toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần LMK Việt Nam toàn văn Thư chúc Tết của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kính chúc Qúy vị năm mới An khang – Thịnh vượng!


 

LMK Việt Nam luôn chia sẻ và đồng hành cùng bạn!

Bình luận