Xuất khẩu lao động Ả Rập: Hình ảnh thi tuyển hơn 30 lái xe cho công ty Middle East Transport Company Ltd.

Ngày 6/ 8/ 2014, Công ty cổ phần LMK VietNam đã tổ chức thi tuyển lái xe cho công ty vận tải Middle East Transport Company Ltd. Đây là một trong nhiều đơn hàng xuất khẩu lao động Ả Rập mà Công ty Cổ phần LMK VietNam thực hiện thành công.

Ngày 6/ 8/ 2014, Công ty Cổ phần LMK VietNam đã tuyển thành công hơn 30 lái xe cho công ty vận tải hàng đầu ở Ả Rập – Middle East Transport Company Ltd. Công ty Cổ phần LMK VietNam là công ty xuất khẩu lao động Ả Rập, UAE, Qatar, Oman, Bắc Phi, Nhật Bản,… có uy tín tại Việt Nam.

Buổi thi tuyển đã thành công tốt đẹp nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhân viên phòng tuyển dụng 3 cùng sự nỗ lực hoàn thành bài thi của anh em lao động.

Dưới đây là một số hình ảnh từ buổi thi tuyển lái xe:

Bình luận