Anh TRẦN THẾ HÙNG

Hôm nay được biết Công ty cổ phần LMK Việt Nam tuyển dụng đơn hàng đi xuất khẩu ở Hungary. Qua tìm hiểu của bạn bè và thông tin từ mạng xã hội thì em được biết công ty LMK Việt Nam là một công ty rất tốt và có kinh nghiệm lâu năm ở thị trường Châu Âu. Bạn bè của em cũng từng đi công ty này rất nhiều rồi.

 

Bình luận