Anh TUẤN quê Nghệ An

Đơn hàng này theo luật lao động ở trong hợp đồng thì đi được 2 năm thôi, nếu làm việc tốt thì gia hạn thêm 1 năm thành 3 năm. Sau mình về tuổi còn trẻ mình vẫn có cơ hội làm được nhiều để mình đi tiếp.

Bình luận