Anh TRẦN ĐẠT LƯƠNG

Công việc ở Việt Nam dần dần cũng eo hẹp, mức thu nhập cũng không đủ đảm bảo cuộc sống cho lắm. Vất vả thì mình không ngại vất vả. Ở Việt Nam thì nhiều cái chưa đảm bảo như các nước Châu Âu, các nước có nền công nghiệp phát triển, nên là mình hoàn toàn tin tưởng vào khả năng mình đáp ứng được công việc họ giao.

Bình luận