Bổ sung thêm quy định về hình thức đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một trong những quy định được bổ sung là việc nghiên cứu mở rộng các hình thức đi làm việc ở nước ngoài.

Mục đích của quy định mở rộng nhằm bảo đảm cho mọi người lao động đi làm việc theo hợp đồng đều được quy định trong Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, dự án Luật nghiên cứu việc đưa các loại hình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa được điều chỉnh trong Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua trở thành đối tượng điều chỉnh của Luật sửa đổi, bổ sung Luật.

Đồng thời, dự án cũng bổ sung cũng nhằm đảm bảo quy định đối với từng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đi làm việc ở nước ngoài lao động này ra nước ngoài cùng với các quyền và nghĩa vụ tương ứng. Qua đó đảm bảo việc đăng ký, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền được thuận lợi, dễ dàng cho người lao động.

Về nội dung, việc bổ sung sẽ gồm đối tượng tham gia ký thỏa thuận lao động là UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mở rộng đối tượng Tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc địa phương có thể thực hiện các Thỏa thuận hợp tác lao động của địa phương mình ký với địa phương nước tiếp nhận.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH cũng nghiên cứu bổ sung thêm ở các Điều 50, 51, 52 và 53 của Luật theo hướng: Thêm quy định về đăng ký đối với các trường hợp tìm được việc làm ở nước ngoài sau khi xuất cảnh, việc đăng ký với cơ quan đại diện lãnh sự, ngoại giao VN ở nước sở tại và với Bộ LĐ-TB&XH qua hình thức online.

Đồng thời sửa đổi quyền và nghĩa vụ của đối tượng lao động này liên quan đến việc đóng và hưởng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Đặt mục tiêu đưa hơn 110.000 lao động tham gia XKLĐ

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (LĐ-TB&XH), trong 8 tháng năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 86.047 người, đạt 78,22% kế hoạch năm 2018. Cả nước hiện có 341 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

“Nguồn: https://dantri.com.vn”

Bình luận