Cách để bảo vệ bản thân khỏi Virus Covid – 19

C – Cắt giảm chi tiêu
O – Ổn định cuộc sống
V – Vệ sinh sạch sẽ
I – Ít đi chơi
D – Đầu tư kiến thức
1 – 1 điều nhịn
9 – 9 điều lành
Phòng dịch hơn chữa dịch ?? Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân dù bạn ở bất cứ nơi đâu.
Liên hệ Hotline: 021.642.22.26 – 021.642.29.29 – 021.642.20.08 – 021.642.28.70 tại Rumani nếu bạn cần trợ giúp khi có dấu hiệu mắc bệnh.
Tôi khỏe mạnh, bạn khỏe mạnh, vì một cộng đồng khỏe mạnh!

https://www.youtube.com/watch?v=DEX9kTEtRL0

Bình luận