Công nhân Việt Nam sang làm việc tại Singapore

Tháng 1 năm 2022, Đoàn lao động Việt Nam đầu tiên làm việc Singapore. Chủ sử dụng đánh giá cao về chất lượng tay nghề, ý thức của lao động cũng như dịch vụ của Việt nam Manpower – LMK Việt Nam.

Được sự tin tưởng của đối tác, Ngày 8 tháng 4, Việt nam Manpower – LMK Việt Nam tiếp tục đưa đoàn thứ 2 sang làm việc. Trước khi đi làm việc tại Singapore, Các lao động được đào tạo với quy trình chuẩn từ đào tạo nghề cho đến học ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của Singapore.

Theo đánh giá của anh em công nhân, giáo viên ngôn ngữ của LMK Việt Nam  dạy dễ hiểu, chi tiết và nhiệt tình sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, giáo viên dạy kỹ năng làm việc hòa đồng, tâm huyết, dạy đúng quy trình, từ lý thuyết đến thực tiễn đều rất bài bản. Anh em công nhân ở chung với nhau trong thời gian chờ xuất cảnh vui vẻ, thoải mái và giúp đỡ lẫn nhau.

Anh em công nhân vừa sang đã được chủ tiếp đón nhiệt tình và đưa tận nơi về chỗ ăn ở, mọi người đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi bắt đầu một hành trình mới. LMK Việt Nam chúc cho anh em có một chuyến hành trình thuận lợi. LMK Việt Nam luôn bảo đảm cho những chuyến bay của anh em làm việc tại Singapore

Bình luận