Định hướng việc làm cho sinh viên trường nghề Thanh Hóa

Tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm là vấn đề nan giải trong nhiều năm nay.
Với mục tiêu định hướng cho những huyện nghèo những nơi vùng sâu vùng xa có thể phát triển tốt hơn, ngày 24/09 vừa qua, LMK Việt Nam đã có buổi gặp gỡ các sinh viên trường nghề tại Thanh Hóa.
Mong muốn trở thành cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động, giúp định hướng ban đầu cho sinh viên trong việc lựa chọn ngành nghề đào tạo và cơ hội việc làm. LMK đã góp phần định hướng việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trẻ trong quá trình hội nhập & phát triển.

Bình luận