Hình ảnh thi tuyển đơn hàng xây dựng QD- SBG (Qatar Diar- Saudi Biladin)

Sau thành công của hai đợt tuyển dụng với Công ty Cổ phần LMK VietNam, Qatar Diar Saudi Binladin Construction (trực thuộc Qatar  Diar Saudi Biladin Group) đánh giá cao chất lượng lao động Công ty Cổ phần LMK VietNam cung cấp. Vì vậy, ngày 19/6/2014, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu đại diện cho QĐ-SBG Construction đến Việt Nam phỏng vấn và tiến hành thi tuyển tay nghề các ứng viên cho chiến dịch lần 4 này. Gần 300 thợ xây, thợ trát, ốp lát đã được chọn.

Dưới đây là những hình ảnh tiêu biểu từ chiến dịch thi tuyển QD- SBG:

 1

tuyển công nhân xây dựng cho QD-SBGHình ảnh thi tuyển đơn hàng xây dựng QD- SBG (Qatar Diar- Saudi Biladin)

Hình ảnh thi tuyển đơn hàng xây dựng QD- SBG

Hình ảnh thi tuyển đơn hàng xây dựng QD- SBG

Bình luận