Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)

Ngày 28 và 29 Tháng Ba năm 2015, Chúng tôi, Công Ty Cổ Phần LMK VietNam  đã vinh dự đón đoàn đại biểu Tập Đoàn Inco (Inco Group) đến Hà Nội để tiến hành phỏng vấn và thi tuyển thay nghề  đối với các ứng viên của công ty.

Là một công ty lâu và giàu lịch sử từ năm 1952, Tập đoàn Inco hiện nay là một trong những công ty thầu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và lắp đặt các nhà máy quá trình công nghiệp và nhà máy hóa dầu. Với các cơ sở sản xuất ở Oman, Thổ Nhĩ Kỳ và Dubai, INCO đã và đang hoàn thiện rất nhiều dự án trên lãnh thổ các nước có sơ sở về trên thế giới.

Để đáp ứng các yêu cầu về nhân lực cho số lượng lớn các dự án, trong chiến dịch tuyển dụng này, đại diện Inco Group cùng với  Công Ty Cổ Phần LMK VietNam đã tiến hành các cuộc phỏng vấn và kiểm tra tay nghề với hơn 300 ứng cử viên cho các vị trí của 6G thợ hàn (GTAW, SMAW, … ..), thợ đườn ống, thợ chế tạo và dựng thép tiền chế cũng như đội ngũ quản đốc và đội ngũ những người có kỹ năng quản lý xuất sắc, ngôn ngữ và kiến ​​thức chuyên ngành tốt

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của hai ngày làm việc:

3Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)

5Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group

Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)

Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group

Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)

Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)

Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)

Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco GroupThi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)

Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)

Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)Thi Tuyển thợ hàn, chế tạo và đường ống cho Inco Group (UAE, Oman)

Bình luận