Kỹ năng đọc bản vẽ kỹ thuật cho anh em lao động

Bản vẽ kỹ thuật là một trong những bước đầu quan trọng trong làm việc.
1. Đọc khung tên của bản vẽ: xác định được các thông số như tên gọi chi tiết, vật liệu chế tạo, Số lượng, tỷ lệ biểu diễn, ký hiệu bản vẽ.
2. Đọc và phân tích hình biểu diễn: Xác định xem bản vẽ có những hình chiếu nào và hình chiếu nào là hình chiếu chính. Phân tích hình chiếu trong sự liên quan giữa chúng và xác định hình dạng của chi tiết một cách tỉ mỉ.
3. Đọc và phân tích các thông số kích thước: Phân tích theo bản vẽ kích thước của chi tiết và các phần tử của nó. xác định đâu là kích thước lắp ghép, kích thước yêu cầu gia công chính xác, các chuỗi kích thước…
4. Xác định độ nhám bề mặt của chi tiết gia công nếu hình biểu diễn không ghi độ nhám thì chúng được ghi ở góc trên bên phải của bản vẽ. Việc xác định các thông số dung sai kích thước và độ nhám bề mặt là rất quan trọng, Thông qua đó ta phải chọn các phương pháp gia công và biện pháp công nghệ để gia công đảm bảo kích thước và độ nhám yêu cầu.
5. Đọc các yêu cầu kỹ thuật.
6. Mục tiêu cuối cùng của việc đọc một bản vẽ kỹ thuật là chúng ta xác định được hình dáng thực của chi tiết, các bước chế tạo, các biện pháp công nghệ, các phương pháp gia công để đạt được các thông số mà bản vẽ yêu cầu. Trong quá trình đọc bản vẽ lên tự đặt câu hỏi rằng chi tiết này dùng để làm gì, tại sao các vị trí đó có dung sai kích như vậy, tại sao lại yêu cầu dung sai vị trí tương quan, tại sao độ nhám tại vị trí đó là như vậy. và làm thể nào để chế tạo được chi tiết này. Khi đi giải quyết được những câu hỏi đó, thì chúng ta mới thực sự hiểu hết các yêu cầu bản vẽ kỹ thuật.
LMK Việt Nam đã giúp anh em lao động thêm một chút kỹ năng nhỏ trong việc đọc bản vẽ kỹ thuật, đây là một trong những kỹ năng rất quan trọng trong công việc và cần thiết cho việc tuyển dụng.

Bình luận