Ý nghĩa của các vị trị hàn trong không gian 

Theo đó:
* Hàn sấp (hàn bằng) là những mối hàn phân bố trên các mặt phẳng thuộc góc từ 0 – 60o.
* Hàn đứng (hàn leo) là những mối hàn phân bố trên các mặt phẳng thuộc góc từ 60º – 120o.
* Hàn ngang là các mối hàn phân bố trên các mặt phẳng trong góc 60o – 120o, phương mối hàn song song với mặt phẳng nằm ngang.
* Hàn trần (hàn ngửa) là những mối hàn được phân bố trên các mặt phẳng thuộc góc từ 120o – 180o. Thường khi hàn người thợ phải ngửa mặt lên trên về phía hồ quang nên còn gọi là hàn ngửa.
Trong các vị trí hàn thì hàn sấp là vị trí hàn thuận lợi nhất và khó nhất là vị trí hàn ngửa. Các vị trí hàn được mã hóa theo quy tắc sau:
? Chữ số đầu tiên thể hiện vị trí hàn
1: Vị trí hàn bằng (Horizontal Flat Position)�2: Vị trí hàn ngang (Transverse Position)�3: Vị trí hàn đứng (Vertical Position)�4: Vị trí hàn trần (Overhaed Position)
Chữ cái tiếp theo thể hiện loại mối hàn
F: Mối hàn góc.�G: Mối hàn rãnh.
? Đối với hàn ống vị trí và các kiểu mối hàn cũng được phân loại tương tự.
Chữ cái tiếp theo thể hiện loại mối hàn
F: Mối hàn góc.�G: Mối hàn rãnh.�R: Vị trí hạn chế.
? Như vậy, từ cách mã hóa trên, chúng ta cơ bản có thể hiểu được ý nghĩa các vị trí hàn trong không gian như sau:
* 1F: Mối hàn góc ở vị trí hàn bằng.
* 2F: Mối hàn góc ở vị trí hàn ngang.
* 3F: Mối hàn góc ở vị trí hàn đứng.
* 4F: Mối hàn góc ở vị trí hàn trần.
* 1G: Mối hàn rãnh ở vị trí hàn bằng.
* 2G: Mối hàn rãnh ở vị trí hàn ngang.
* 3G: Mối hàn rãnh ở vị trí hàn đứng.
* 4G: Mối hàn rãnh ở vị trí hàn trần
? Đối với hàn ống
* 5G: Mối hàn rãnh ở vị trí ống ngang cố định và thợ hàn hàn ở vị trí hàn trần, mối hàn ngang và mối hàn bằng.
* 6G: Mối hàn rãnh, ống ở vị trí 45o và thợ hàn thực hiện hàn ở vị trí hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng và hàn trần.


——————-
LMK Việt Nam – Đơn vị top 1 Việt Nam về Cung ứng nguồn lao động ra nước ngoài làm việc.
Email: lenhung.xkld@gmail.com.
Hotline: 0936.284.566 | 0971.594.566.
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Website: www.lmkvietnam.vn
Tiktok: www.tiktok.com/@lmk_vietnam_official

Bình luận