NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI BIẾT VỀ COMMIS CHEF

Ả Rập Xê Út là thị trường lao động có khả năng tiếp nhận lao động nước ngoài với số lượng lớn. Nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài của quốc gia này rất lớn đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng và cơ khí chế tạo, chế biến dầu, khí, nhà hàng & khách sạn.