11,5 triệu người cần tư vấn việc làm, chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

11,5 triệu người tư vấn việc làm

Tại hội thảo tham vấn ý kiến về đơn giá dịch vụ việc làm từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sáng 21/6, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, việc xây dựng đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm cần đảm bảo yêu cầu tính đúng, tính đủ các chi phí. Đơn giá ban hành phải phù hợp với tính đặc thù của thị trường lao động của các vùng miền và địa phương.

Hiện nay, Trung tâm dịch vụ việc làm các địa phương đang thực hiện xây dựng các phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021.

11,5 triệu người cần tư vấn việc làm, chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp - 1
Toàn cảnh hội thảo.

Theo Thứ trưởng, việc hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước và sẽ dần chuyển đổi sang từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm nguyên tắc, chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động.

Theo quy định tại Điều 54 Luật Việc làm, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Từ khi Luật Việc làm có hiệu lực đến nay, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm đạt trên 11,5 triệu lượt, trong đó, khoảng 1,4 triệu lượt người được giới thiệu việc làm.

Riêng 5 tháng đầu năm, tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là khoảng 755.000 lượt, trong đó, khoảng 75.000 người được giới thiệu việc làm.

11,5 triệu người cần tư vấn việc làm, chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp - 2
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-LĐTBXH quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người lao động.

“Các địa phương căn cứ tình hình thực tế để tính hệ số đối với định mức và căn cứ tình hình ngân sách địa phương để xây dựng và ban hành đơn giá thực hiện trên địa bàn. Hiện nay, chưa đến 10 địa phương đã và đang xây dựng đơn giá dịch vụ công lĩnh vực việc làm theo Quyết định này”, Thứ trưởng Lê Văn Thanh nêu.

Đối với đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là đơn giá áp dụng chung cho toàn quốc, được chi từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Theo Thứ trưởng, việc tính đơn giá này căn cứ trên cơ sở khoa học, tính đúng, tính đủ và thực tế của các địa phương để phân chia theo các nhóm đơn giá làm cơ sở thanh toán phí đối với đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Băn khoăn về việc xác định đơn giá dịch vụ tư vấn

Về dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ông Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, đối tượng sử dụng dịch vụ là người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đối tượng cung cấp dịch vụ là Trung tâm dịch vụ việc thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh thành.

Đây là đơn vị có chức năng nhiệm vụ theo quy định pháp luật và có khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ quy định.

11,5 triệu người cần tư vấn việc làm, chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp - 3
Ông Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục Việc làm.

Về đơn giá dịch vụ, đơn giá dịch vụ tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đã quy định tại phụ lục kèm theo quyết định.

Góp ý dự thảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh Phạm Ngọc Khánh băn khoăn về khoản 2 Điều 6 dự thảo quyết định khi có sự thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng, bao gồm lương, các chỉ số giá tiêu dùng… Câu hỏi đặt ra, khi các yếu tố ảnh hưởng thay đổi thì tính đơn giá dịch vụ tư vấn ra sao?

Về định mức và đơn giá, ông Khánh cho rằng, các căn cứ pháp lý còn thiếu 2 nghị định, trong đó có nghị định về mức lương cơ sở.

Liên quan đến quy trình thực hiện, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Hồng Việt cho biết, các quy định được xây dựng dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật. Trong khi đó, mỗi tỉnh có một hệ số, căn cứ tình hình thực tế địa phương, vùng miền để ra đơn giá dịch vụ sự nghiệp công phù hợp.

Với tỉnh Bắc Kạn, đơn giá đang chi từ ngân sách cao hơn đơn giá thanh toán của bảo hiểm xã hội. Là tỉnh nghèo thuộc miền núi phía Bắc, người dân tiếp cận chế độ chính sách khó khăn hơn, ông Việt cho rằng, đơn giá này khó giải thích với địa phương, cùng một công việc tham gia mà đơn giá cao hơn.

Bình luận