TPHCM làm gì để kéo giảm tỉ lệ việc làm thất nghiệp xuống dưới 3%?

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát triển thị trường việc làm lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế – xã hội trên địa bàn đến năm 2030.

Theo kế hoạch này, TPHCM đặt mục tiêu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87% vào năm 2025 và đạt 89% vào năm 2030; phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4% vào năm 2025 và đạt dưới 3% vào năm 2030; tỷ lệ thất nghiệp với thanh niên thành thị ở mức thấp (dưới 4%); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội hàng năm đạt 7%/năm.

Đồng thời, TPHCM sẽ đầu tư, phát triển hệ thống giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin.

Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 85% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông được hướng nghiệp; đến năm 2030, tỷ lệ này đạt trên 95%.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các ban ngành liên quan phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 45% lao động được hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm. Đến năm 2030, tỷ lệ này tăng lên 50%.

TPHCM làm gì để kéo giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%? - 2
Các mục tiêu phát triển thị trường lao động của TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo kế hoạch trên, đến năm 2025, TPHCM sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về lao động.

Từ năm 2026, đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động việc làm vào quản lý và khai thác sử dụng, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa, dữ liệu được liên thông.

Bình luận