Hơn 62.800 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5

Theo số liệu của Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong tháng 5/2023, cả nước có 62.840 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 4,2% so với tháng 4/2023 và tăng 19,1% so với cùng kỳ tháng 5/2022.

Cũng trong tháng 5, tổng số lượt người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm là 122.131 lượt người, bằng 177,5% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tương ứng tăng 19,2% so với tháng 4/2023 và giảm 16,6% so với cùng kỳ tháng 5/2022. Số người được giới thiệu việc làm đạt 13.683 người.

Hơn 62.800 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 - 1
Trong 5 tháng đầu năm, hơn 74.000 người đã được giới thiệu việc làm thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, 337.432 lao động đã nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tương ứng, tổng số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 754.921 lượt người, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022, và tổng số người được giới thiệu việc làm 74.987 người, giảm 11,7% so với cùng kỳ.

Hơn 62.800 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 - 2
Hoạt động của doanh nghiệp cũng như tính bền vững của việc làm đang gặp nhiều thách thức do nhu cầu của thế giới giảm sút (Ảnh: P.N).

Cục Việc làm dự báo năm 2023, thị trường lao động sẽ chịu nhiều rủi ro và thách thức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của nhu cầu thế giới.

Do đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương cần phải nắm bắt tình hình biến động của thị trường lao động để kịp thời có những biện pháp kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Các Trung tâm dịch vụ việc làm được yêu cầu tăng cường hoạt động thu thập, cung cấp thông tin, kết nối cung – cầu lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Nguồn: Dân Trí.

Bình luận